Wat wij voor U doen

SIOC N.V onderscheidt zich van haar concurenten door het leveren van een goede service, het nakomen van gemaakte afspraken en het leveren van kwalitatief werk en product. Goederen en diensten worden geleverd, nadat met de klant overleg is geweest en door de klant is bevestigd wat hij zij inderdaad wenst en of behoefte aan heeft. het kwaliteitsbeleid is erop gericht invulling te geven aan de wensen, behoeften en verwachtingen van onze klanten.


  • Het uitoefenen van een automatiserings-en adviespraktijk.
  • Het geven van adviezen m.b.t. het gebruik van software en hardware en de implementatie daarvan.
  • Het geven van adviezen betreffende opzet en inrichting van organisaties.
  • Het verzorgen en/of doen verzorgen van trainingen.
  • Het leveren en/of doen leveren van hardware, software, computer supplies en meubilair en het inrichten van de apparatuurlokatie.
  • Het importeren van benodigdheden verbandhoudend met sub 1 tot en met 5.
  • Het als agent, vertegenwoordiger en in elke andere hoedanigheid voor derden optreden,m.b.t. handelingen en transakties verband houdende met sub 1 tot en met sub 6.