SIOC N.V.

SIOC N.V. heeft sinds haar oprichting in mei 2001 een gestadige groei. Het bedrijf werd in 2010 ISO gecertificeerd. Het certificeringsproces was een lang proces, op dezelfde manier was de implementatie daarvan binnen het bedrijf. Gedurende bedoeld proces was het verloop van medewerkers duidelijk merkbaar. Het huidig personeelsbestand is vanaf 2010 stabiel.

Het gecertificeerd zijn heeft voordelen opgeleverd voor het bedrijf. Door het gecertificeerd zijn kon/kan het bedrijf meedingen met projecten, waarbij het vereist was/is dat deelnemende ondernemingen gecertificeerd waren/zijn. Verder was het gecertificeerd zijn noodzakelijk gebleken bij de bestendiging en uitbreiding van haar klant status bij haar grootste leverancier, te weten Dell EMC. SIOC N.V. heeft tijdens de laatstgehouden DELL EMC Latin America Partner Summit in Orlando, Florida de erkenning gekregen als DELL EMC Platinum Partner. Het gecertificeerd zijn heeft ook  ertoe geleid, dat de cost-efficiency binnen het bedrijf is toegenomen en de cost-control
beter te managen is.